Avis legal

 1. En virtut del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem:

  Infotelecom Networks, amb domicili a Avd. Conqueridor, 114 - 07760 - Ciutadella de Menorca, Número de Identificació Fiscal CIF: B07954472, és titular de la pàgina www.wimaxmenorca.com. Per a qualsevol consulta relacionada amb els serveis pot posar-se en contacte amb Infotelecom Networks al domicili anteriorment indicat.

 1. Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.wimaxmenorca.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de Infotelecom Networks a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 1. Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc http://www.wimaxmenorca.com (d'ara endavant La Web) que Infotelecom Networks posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d'Internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.
 1. S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la Web només i exclusivament si concorren les següents condicions:
 1. Infotelecom Networks es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.
 1. Infotelecom Networks no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. Infotelecom Networks durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes a aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.
 1. Tant l'accés a la Web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Ciutadella Antiga no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús. Infotelecom Networks no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
 1. Infotelecom Networks no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats en la Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.
 2. En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d'un client o d'un tercer susceptibles d'indemnització, i, en particular, consisteixin en:

  Haurà de notificar-ho a Infotelecom Networks en l'adreça de correu electrònic

 1. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Infotelecom Networks donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 1. Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els "links profunds", el "framing" i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web, a favor de tercers no autoritzats.
 1. Infotelecom Networks i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés, o ús de la Web. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Infotelecom Networks i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Maó de Menorca (Espanya).